PROFILEK 3.34

Profilek

Nakładka rysunkowa PROFILEK do programów ZwCad i GstarCad.

Pobierz

Analizy racjonalnego wykorzystania

systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

więcejSwiadectwa Energetyczne

PROJEKTY SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych.

więcej

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Swiadectwa Energetyczne

oraz Charakterystyki Energetyczne Budynków

więcej

Instrukcja

Instrukcja do wersji – PROFILEK_3.32
Paski nakładki „Profilek_3.32” wyglądają tak:

po zakończeniu wersji testowej nakładka ogranicza swoje polecenia do następujących:

OPIS POLECEŃ NAKŁADKI
Nakładka dodaje do programu CAD następujące polecenia:

PASEK: PROFILEK (GŁÓWNY)

– Wyświetla informację o programie wraz z treścią licencji oraz: resetuje zmienne globalne nakładki (odsunięcie kreseczek, długość kreseczek, itp), ponownie wczytuje wszystkie polecenia Profilka do programu CAD, włącza Profilka  w programie GstarCad.
– Włącza/Wyłącza paski zadań i menu górne programu (po wyłączeniu pasków można je przywrócić komendą tekstową: „profilek”). Po zainstalowaniu nowszej wersji nakładki trzeba odłączyć i ponownie wczytać paski z ikonkami.
– Wczytuje licencję PROFILKA do systemu
– Usuwa licencję PROFILKA do systemu (licencję usuwamy z komputera w celu instalacji profilka na innym komputerze – niedoposzczalne jest instalowanie jednej licencji PROFILKA na kilku komputerach)
—–.
– Wstawia ramkę w przestrzeń modelu lub papieru z dodatkowymi kreseczkami ułatwiającymi składanie do formatu A4.
– Wstawia do rysunku metrykę (tabelkę) <należy dopasować sobie PROFILKA aby wstawiały się własne tabelki>.
Uwaga:
W plikach „profilek_tabelka – wersja 1 – osób 1.dwg”, „profilek_tabelka – wersja 1 – osób 2.dwg”, „profilek_tabelka – wersja 1 – osób 3.dwg”, „profilek_tabelka – wersja 1 – osób 4.dwg” i „profilek_tabelka – wersja 1 – osób 5.dwg” można zdefiniować własne tabelki lub stworzyć dodatkowe pliki z innymi numerami wersji tabelek (możliwe jest stworzenie 45 plików: 9 wersji tabelek, każda z 5 wersjami ilościowymi osób). Pliki z definicją tabelek znajdują się w katalogu C:\PROFILEK\TABELKI\. Do pliku narysowane tabelki wstawiają się jako bloki.
—–
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska PROFILE.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska RURY.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska KANALIZACJA WEWNĘTRZNA.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska SCHEMATY.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska GAZ.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska WENTYLACJA.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska KOPIUJ/PRZESUŃ.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska PZT.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska WARSTWY.
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska INNE.
—–
– Ikonka „zmienna” z rozwijalnymi poleceniami z paska PROFILE DROGOWE.

 

PASEK: PROFILEK PROFILE

– Pozwala w narysowanym profilu podłużnym wstawić opisaną tabelkę z wyliczonymi wszystkimi potrzebnymi danymi. Polecenie może działać na profilach narysowanych w „m” i w „cm”.
– Rysuje poziom terenu (na podstawie klikanych punktów na mapie lub innym rzucie) jako przygotowanie do rysowania profilu podłużnego. Polecenie może działać na profilach narysowanych w „m” i w „cm”.
– Wstawia na profil podłużny studzienkę. Studzienka (kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub technologicznej) jest wstawiana na odpowiedniej warstwie w zależności od aktualnie aktywnej „warstwy”.
– Wstawia opisaną wysokościowo „kotę” na profil, przekrój lub inny rysunek z zachowaną skalą pionową.
– Wstawia opisaną wysokościowo „kotę” na profil, przekrój lub inny rysunek z zachowaną skalą pionową. Wstawiona kota jest na odnośniku.
– Wstawia na profil podłużny uzbrojenie podziemne <Prąd / Wodociąg / Kanalizacja / itp.>.
Uwaga: Uzbrojenie wrysowywane jest w skali zwykłej lub skażonej (elipsa), na domyślnych zagłębieniach, które należy poprawić (PROFILEK wrysowuje uzbrojenie na domyślnej głębokości, którą należy poprawić na zgodną z rzeczywistością)!

PASEK: PROFILEK RURY

– Na podstawie dwóch punktów oraz podanej średnicy rury i grubości izolacji wrysowuje zaizolowaną rurę.
– Podajemy średnicę rury oraz grubość izolacji. Następnie wybieramy linie, które zostają zamienione na rury.
– Polecenie rysuje rurociąg po trasie klikanych punktów. Rysowane są rury i kolana wraz z ewentualną izolacją.
– Podajemy średnice: rury głównej i odejścia oraz grubości izolacji: rury głównej i odejścia a polecenie wrysowuje nam trójnik.
– Podajemy dwie średnice oraz grubość izolacji i mamy gotową redukcję.
—–
– Na podstawie podanej średnicy i grubości izolacji wrysowuje kolano. Do rysowania geometrii kolana podajemy punkt symetrii kolana oraz dwa kierunki odejść.
– Podajemy średnicę kolana oraz grubość izolacji. Następnie wybieramy dwie linie, które zostają zamienione na kolano.
– Podajemy średnicę kolana, grubość izolacji oraz kierunek odejścia. Polecenie wrysowuje kolano 90° w widoku z góry.
– Podajemy średnicę kolana, grubość izolacji oraz kierunek odejścia. Polecenie wrysowuje kolano 90° w widoku z dołu.
– Podajemy średnicę kolana, grubość izolacji i kierunek odejścia górnego. Polecenie wrysowuje dwa kolana 90° w widoku z góry, przelot na wprost.
– Podajemy średnicę kolana, grubość izolacji i kierunek odejścia górnego. Polecenie wrysowuje dwa kolana 90° w widoku z góry, przelot w prawo.
– Podajemy średnicę kolan, grubość izolacji i kierunek odejścia górnego. Polecenie wrysowuje dwa kolana 90° w widoku z góry, przelot w lewo.
—–
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania rur centralnego ogrzewania.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania rur instalacji wodnych.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania rur sieci cieplnej.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania rur gazowych.

Uwaga:
– Przy podawaniu średnicy rur program zachowuje się dwojako: jeżeli podamy średnicę nominalną np. 65, 80 itp to rury wrysują się z średnicą zewnętrzną, jeżeli podamy średnicę inną niż nominalna program uzna ją za średnicę zewnętrzną.
– Program zapamiętuje podaną średnicę i grubość izolacji między wszystkimi poleceniami do rysowania rur i kolan.

PASEK: PROFILEK KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

– Rysuje przewody kanalizacyjne na rzucie budynku. Klikamy początek trasy później w kolejności punkty załamań i punkt końcowy a nakładka rysuje trasę wraz z kolanami oraz schematycznymi połączeniami kielichowymi.
– Rysuje prostopadłe kreseczki na przewodach kanalizacji sanitarnej.
– Rysuje prostopadłe kreseczki na początku i końcu łuku.
– Rysuje pion kanalizacyjny i wstawia jego oznaczenie.
Uwaga: W zależności od aktualnej warstwy wstawia się pion kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub technologicznej.
– Opisuje narysowane rozwinięcie kanalizacji wewnętrznej. Polecenia wstawia rzędne rozwinięcia kanalizacyjnego oraz odległości od punktu „0”. Polecenie rysuje lub nie tabelkę na początku rozwinięcia.
– Opisuje średnicę rury kanalizacyjnej i jej spadek na rozwinięciu kanalizacyjnym.
– Rysuje i opisuje rurę osłonową na kanalizacji wewnętrznej (przejścia przez stropy, ściany fundamentowe itp.). Polecenie działa na rzutach i rozwinięciach – rysując odpowiednio inaczej rurę osłonową.
—–
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej WC.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej pisuar.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej bidet.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej umywalkę.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej zlew.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej zlewozmywak.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej pralkę. Możliwe są dwa kierunki odejścia kanalizacją od pralki.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej zmywarkę. Możliwe są dwa kierunki odejścia kanalizacją od zmywarki.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej prysznic. Możliwe są dwa kierunki odejścia kanalizacją od prysznica.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej wannę. Możliwe są cztery kierunki odejścia kanalizacją od wanny.
– Wstawia na rozwinięciu kanalizacji sanitarnej wpust. Możliwe są trzy kierunki odejścia kanalizacją od wpustu.
– Wstawia na rzut wpust kanalizacyjny.
– Wstawia na rozwinięciu klimatyzator z odprowadzeniem skroplin. Możliwe są dwa kierunki odejścia skroplinami do kanalizacji.
– Wstawia na rozwinięciu kocioł gazowy z odprowadzeniem kondensatu.
—–
– Wstawia rewizję na pionie, na rozwinięciu kanalizacyjnym.
– Wstawia trójnik „mały” na pionie kanalizacyjnym.
– Wstawia trójnik „duży” na pionie kanalizacyjnym.
– Wstawia redukcję i ją opisuje na rozwinięciu.
– Wstawia zawór napowietrzający na zakończeniu pionu kanalizacyjnego.
– Wstawia rurę wywiewną na rozwinięciu pionu kanalizacji sanitarnej.
—–
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania kanalizacji sanitarnej.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania kanalizacji deszczowej.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania kanalizacji technologicznej.

PASEK: PROFILEK SCHEMATY

– Polecenie wstawia manometr.
– Polecenie wstawia termometr.
—–
– Polecenie do wstawienia zaworu kulowego.
– Polecenie do wstawienia zaworu kulowego.
– Polecenie do wstawienia zaworu kołnierzowego.
– Polecenie do wstawienia zaworu kołnierzowego.
– Polecenie do wstawienia zaworu kołnierzowego.
– Polecenie do wstawienia zaworu kołnierzowego z siłownikiem.
– Polecenie do wstawienia zaworu zwrotnego.
– Polecenie do wstawienia filtru siatkowego.
—–
– Polecenie do wstawienia zaworu bezpieczeństwa.
– Polecenie do wstawienia wodomierza.
– Polecenie do wstawienia zaworu antyskażeniowego.
– Polecenie do wstawienia pompy.
—–
– Polecenie do ustawienia wielkości wstawianych symboli. Domyślna skala symboli równa „1.0” jest dopasowana do drukowania schematów hydraulicznych „w skali” 1:50.
– Polecenie do wstawiania gotowych elementów do składania schematów hydraulicznych. Gotowe elementy wstawiane są w domyślnej skali symboli równej „1.0”.
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania schematów technologicznych.

Uwaga:
Wstawiane symbole jeżeli są wstawiane na linii to rozcinają linię oraz wstawiają się pod odpowiednim w stosunku do linii kątem. Jeżeli symbol wstawiamy na innym obiekcie niż linia lub na pustym miejscu to musimy podać kąt obrotu wstawianego symbolu.

PASEK: PROFILEK GAZ

– Wstawia rysunek gazomierza produkcji Apator Metrix S.A..
– Wstawia rysunek zaworu klapowego typu MAG-3
– Wrysowuje na rzucie i aksonometrii rury osłonowe i opisuje ich średnice
– Przygotowuje rysunek do stworzenia aksonometrii. Obraca linie pionowe do pochylenia 30° oraz skraca je do 2/3 długości początkowej.

PASEK: PROFILEK WENTYLACJA

– Wstawia symbol nawiewnika sufitowego na rzucie.
– Wstawia symbol wywiewnika sufitowego na rzucie.
– Wstawia symbol nawiewnika ściennego na rzucie.
– Wstawia symbol wywiewnika ściennego na rzucie.
– Wstawia symbol nawiewnika kanałowego na rzucie.
– Wstawia symbol wywiewnika kanałowego na rzucie
—-
– Wstawia na rzucie symbol kratki transferowej w drzwiach.
– Wstawia na rzucie nawietrzak okienny.
—-
– Polecenie wstawia na rysunek strzałkę długości 30. Strzałka rysuje się warstwą „IS_opisy” lub „IS_rewizja…” z zależności od tego czy jesteśmy na warstwie „IS_rewizja…” czy tez na innej warstwie.
– Wstawia oznaczenie przekroju rury wentylacyjnej prostokątnej.
– Wstawia oznaczenie przekroju rury wentylacyjnej okrągłej.
—-
– Polecenie do ustawienia wielkości wstawianych symboli. Domyślna skala symboli równa „1.0” jest dopasowana do drukowania schematów hydraulicznych „w skali” 1:100 (dla skali wydruku 1:50 należy ustawić „0.5”).
– Wstawia do pliku i przełącza się między warstwami do rysowania kanałów wentylacyjnych.

PASEK: PROFILEK KOPIUJ/PRZESUŃ

– Polecenie do przeglądania rysunków z kondygnacjami umieszczonymi w równych odległościach od siebie. Możemy w łatwy sposób zmieniać widok (przesuwać rzutnie) z jednej kondygnacji na drugą.
– Polecenie do przesuwania i kopiowania wybieranych elementów o określony odcinek i w wybranym kierunku. Polecenie przydatne jeżeli pracujemy na podkładzie architektonicznym na którym umieszczone rzuty poszczególnych kondygnacji są oddalone od siebie o taką sama odległość (w pionie lub poziomie).
—–
– Polecenie do ustawienia odległości kopiowania/przesuwania do poleceń w tym pasku. W przypadku nieustawienia tej odległości program sam zapyta o nią przy pierwszym uruchomieniu poleceń z listy poniżej.
—–
– Polecenie do przesuwania w lewo wybranych elementów o wybraną odległość.
– Polecenie do przesuwania w prawo wybranych elementów o wybraną odległość.
– Polecenie do przesuwania w górę wybranych elementów o wybraną odległość.
– Polecenie do przesuwania w dół wybranych elementów o wybraną odległość.
—–
– Polecenie do kopiowania w lewo wybranych elementów o wybraną odległość, wybrać należy ilość kopii.
– Polecenie do kopiowania w prawo wybranych elementów o wybraną odległość, wybrać należy ilość kopii.
– Polecenie do kopiowania w górę wybranych elementów o wybraną odległość, wybrać należy ilość kopii.
– Polecenie do kopiowania w dół wybranych elementów o wybraną odległość, wybrać należy ilość kopii.
—–
– Polecenie do przesuwania widoku rzutni modelu o wybraną odległość. Widok przesuwa się tak by zobaczyć co jest z lewej strony. Zaznaczone elementy podczas przesuwania nie odznaczają się i dodatkowo są zliczane przy każdym przesunięciu widoku.
– Polecenie do przesuwania widoku rzutni modelu o wybraną odległość. Widok przesuwa się tak by zobaczyć co jest z prawej strony. Zaznaczone elementy podczas przesuwania nie odznaczają się i dodatkowo są zliczane przy każdym przesunięciu widoku.
– Polecenie do przesuwania widoku rzutni modelu o wybraną odległość. Widok przesuwa się tak by zobaczyć co jest u góry. Zaznaczone elementy podczas przesuwania nie odznaczają się i dodatkowo są zliczane przy każdym przesunięciu widoku.
– Polecenie do przesuwania widoku rzutni modelu o wybraną odległość. Widok przesuwa się tak by zobaczyć co jest u dołu. Zaznaczone elementy podczas przesuwania nie odznaczają się i dodatkowo są zliczane przy każdym przesunięciu widoku.
—–
– Polecenie obraca rzutnie o 90° w lewo.
– Polecenie obraca rzutnie o 90° w prawo.

PASEK: PROFILEK PZT

– Polecenie do wstawiania elementów typowych zagospodarowania terenu (studzienki, przydomowa oczyszczalnia ścieków, legenda ZUDP, itp.)
—–
– Polecenie do generowania pliku tekstowego z współrzędnymi punktów. Przydatne do przedstawienia tras sieci i przyłączy na posiedzeniach ZUD. Uwaga: Zagospodarowanie podaje współrzędne na podstawie wrysowanego zagospodarowanie – powinno być one wrysowane w układzie współrzędnych takim jak mapa do celów projektowych i w takich samych jednostkach jak mapa (czyli w „m”).
—–
– Polecenie do rysowania tras projektowanego uzbrojenia terenu (należy mieć aktualnie wybraną odpowiednią warstwę).
– Polecenie do rysowania tras istniejącego uzbrojenia terenu (należy mieć aktualnie wybraną odpowiednią warstwę).
– Polecenie do rysowania rur osłonowych na mapach (projektach zagospodarowania terenu).
—–
– Wstawia do pliku i przełącza między warstwami do rysowania projektowanego uzbrojenia terenu.
– Wstawia do pliku i przełącza między warstwami do rysowania istniejącego uzbrojenia terenu.
—–
– Polecenie do zmiany jednostek w których rysujemy na zagospodarowaniu terenu. W zależności od tych ustawień program rysuje innymi stylami linii dopasowanymi do aktualnych jednostek rysunku.

PASEK: WARSTWY

– Polecenie dodaje warstwę niedrukowalną „rewizji” do pliku. Warstwa w swojej nazwie ma podaną datę.
– Polecenie tworzy warstwę jak w poleceniu wcześniej i dodatkowo łączy warstwy rewizji stworzone w poprzednich dniach.
– Polecenia do włączania i wyłączania warstw rewizji.
—–
– Wstawia do pliku i przełącza między warstwami do opisywania WYTYCZNYCH OD SANITARNIKA dla innych branżystów.
– Polecenia do włączania i wyłączania warstw z WYTYCZNYMI.
—–
– Polecenia do nanoszenia uwag wielolinią odniesienia na rysunek. Uwagi wstawiają się warstwą WYTYCZNYCH lub REWIZJI.
—–
– Zmienia kolory niektórych warstw, tak aby można było drukować rysunki z „profilka” bez stylów wydruku.
– Polecenie do poprawienia parametrów warstw (grubość kolor, styl linii) na rysunkach eksportowanych z programów InstalSoft’u.
– Polecenie do poprawiania parametrów warstw (grubość, styl linii) na rysunkach stworzonych nakładką WENTYLE.
– Polecenie do zmiany koloru i grubości linii podczytanych odnośników (xrefów).
– Polecenie do zmiany współczynnika skali dla wszystkich elementów w rysunku.
– Polecenie do przeniesienia wszystkich odnośników rastrowych i wektorowych na specjalnie przygotowane warstwy „IS_XREF_DWG” i „IS_XREF_IMAGE”.
—–
– Polecenie do zaznaczenia wszystkich elementów na wybranej przez wskazanie warstwie.
– Polecenie do zaznaczania „kreskowań” lub „wymiarów”.
—–
– Polecenie wstawia do rysunku oraz przełącza między warstwami „opisowymi” przydatnymi do rysunków budowlanych.
– Polecenie wstawia do rysunku oraz przełącza między warstwami „opisowymi” instalacji gazów medycznych.
– Polecenie wstawia do rysunku oraz przełącza między warstwami kreskowanymi poziomu terenu.
– Polecenie do obracania linii warstw „opisowych”. Warstwy są tak obracane, aby opisy na liniach nie były obrócone „do góry nogami”.
—–
– Polecenie do wstawienia przygotowanych warstw rysunkowych. Zestaw gotowych warstw pozwala szybko „zaimportować” potrzebne warstwy. Jeżeli zaznaczymy tylko jedną warstwę do importu – zostanie ona zaimportowana i oznaczona jako aktualna. Jeżeli wybierzemy kilka warstw to żadna z nich po zaimportowaniu nie zostanie zaznaczona jako aktualna.
– Polecenie do przywracania parametrów warstw (tylko tych z listy z poprzedniego polecenia).
—–
– Polecenie usuwa warstwy zamrożone i niewidoczne (o ile się da). POLECENIE TESTOWE.
– Polecenie do oczyszczania xrefów: czyści i naprawia plik oraz zmienia wszystkie elementy rysunku na szare i „jak warstwa”.


PASEK: PROFILEK INNE

– Polecenie do wstawiania rysunków typowych do pliku. Rysunki trzymamy pogrupowane w katalogi, polecenie wyświetla okno z wyborem katalogu oraz konkretnego pliku. Po prawej stronie widzimy podgląd wstawianego rysunku. Podglądy tworzymy poleceniem opisanym poniżej.
– Polecenie do wstawiania rysunków typowych z bazy PRODUCENTÓW. Rysunki trzymamy pogrupowane w katalogi producenta i podkatalogi z urządzeniami, polecenie wyświetla okno z wyborem producenta i katalogu urządzeń oraz konkretnego pliku. Po prawej stronie widzimy podgląd wstawianego rysunku. Podglądy tworzymy poleceniem opisanym poniżej.
– Polecenie do tworzenia slajdów (pliki .sld) potrzebnych do wyświetlania podglądów rysunków typowych. Oprócz tworzenia slajdu polecenie oczyszcza rysunek ze zbędnych danych, zapisuje go w wersji dwg2000, przesuwa punkt wstawienia w podane miejsce oraz kasuje plik .bak.

Uwaga1: pliki z rysunkami typowymi oraz ich slajdami należy umieszczać w katalogach w katalogu „C:\PROFILEK\RYSUNKI_TYPOWE\”. W instalce PROFILKA umieszczone są dwa przykładowe foldery z kilkoma plikami dwg i sld.
Uwaga2: pliki z rysunkami typowymi producentów oraz ich slajdami należy umieszczać w katalogach i podkatalogach w katalogu „C:\PROFILEK\PRODUCENCI\”. W instalce PROFILKA umieszczone są trzy przykładowe foldery z kilkoma plikami dwg i sld.
—–
– Oznaczanie przekroju na rzucie. Polecenie wrysowuje strzałki w wybranej wielkości. Wielkość 1 pasuje do rysunków drukowanych w skali 1:100, domyślna wielkość 0,25 dopasowana jest do skali druku 1:25.
– Polecenie do rysowania izolacji bocznej wybranych elementów. Izolację rysujemy podając punkty wokoło izolowanego elementu. Punkty klikamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
—–
– Polecenie do wstawiania „krótkiej” strzałki o dowolnej długości. Strzałka rysuje się warstwą „IS_opisy” lub „IS_rewizja…” z zależności od tego czy jesteśmy na warstwie „IS_rewizja…” czy tez na innej warstwie.
– polecenie do wstawiania „długiej” strzałki o dowolnej długości. Strzałka rysuje się warstwą „IS_opisy” lub „IS_rewizja…” z zależności od tego czy jesteśmy na warstwie „IS_rewizja…” czy tez na innej warstwie.
– Polecenie do rysowania strzałki „dynamicznej”. Pomocne do szybkiego oznaczania czegoś na rysunku.
—–
– Polecenie do tworzenia kopii zapasowej pliku na którym pracujemy. Kopia zapasowa tworzy się w „podfolderze” i zawiera w nazwie dodatkowo datę i godzinę stworzenia kopii zapasowej. Jeżeli tworzymy kopię zapasowa normalnie otwartego pliku to zapisuje się jednocześnie otwarty plik oraz kopia zapasowa, jeżeli plik mamy tylko do odczytu to zapisuje się tylko kopia zapasowa bez ewentualnie wprowadzonych zmian a zmiany w otwartym pliku oczywiście się nie zapisują
—–
– Polecenie do „szybkiego lustra”. Lustro odbija tylko w pionie, przydatne gdy musimy oddać rysunek w lustrzanej wersji i niektóre elementy w wersji lustrzanej trzeba przywrócić do normalnego widoku.
– Zmienia kolor tła pomiędzy czterema kolorami: białym, czarnym, brązowym i szarym.

 

PASEK: PROFILEK PROFILE DROGOWE

– Polecenie rysuje poziom terenu (na podstawie klikanych punktów na mapie lub innym rzucie) jako przygotowanie do rysowania profilu podłużnego niwelety drogi.
– Pozwala w narysowanym profilu podłużnym wstawić opisaną tabelkę z wyliczonymi wszystkimi potrzebnymi danymi.
– Polecenie rysuje i opisuje łuki pionowe. Łuki rysowane są z dwóch odcinków prostych na podstawie podanych parametrów łuku.
—–
– Polecenie wstawia na zagospodarowanie blok z punktem wstawienia oraz wartością istniejącej rzędnej w tym punkcie.
– Polecenie wstawia na zagospodarowanie blok z punktem wstawienia oraz wartością projektowanej rzędnej w tym punkcie.
– j.w. ale inne oznaczenie wstawianego punktu.
– Polecenie wstawia na zagospodarowanie blok z punktem wstawienia oraz rzędną projektowanej kratki ściekowej.
—–
– Polecenie do obliczenia spadku terenu oraz wrysowania strzałki ze spadkiem i opisania spadku na PZT. Obliczenia spadku dokonywane sa na podstawie wstawionych bloków z rzędnymi istniejącymi, projektowanymi lub w odniesieniu do rzędnych kratek ściekowych.
—–
– Wstawia do pliku i przełącza między warstwami do opisywania WYTYCZNYCH OD DROGOWCA dla innych branżystów.
– Polecenia do włączania i wyłączania warstw z WYTYCZNYMI.

KOMENDY TEKSTOWE – NIE DODANE DO MENU „PROFILKA”

  • „PROFILEK-LOKALIZACJA” – Polecenie zmienia domyślną lokalizację plików Profilka z „C:/PROFILEK” na dowolną. Wybierając te polecenie musimy wskazać plik „lokalizacja.hss” znajdujący się standardowo w miejscu „C:/PROFILEK/lokalizacja.hss”. Jeżeli mamy w sieci kilka komputerów i korzystamy z wspólnego serwera to najrozsądniejszym rozwiązaniem jest posiadanie wspólnej bazy rysunków typowych. Aby to osiągnąć po zainstalowaniu PROFILKA należy SKOPIOWAĆ folder „C:/PROFILEK” na serwer i następnie poleceniem „PROFILEK-LOKALIZACJA” ustawić na wszystkich komputerach w sieci nową ścieżkę do skopiowanych plików. Od tej chwili każdy komputer będzie korzystał ze wspólnych plików a dodawane nowe rysunki typowe będą od razu widoczne na wszystkich komputerach w sieci
  • „PROFILEK-LOKALIZACJA-RESET” – polecenie do przywrócenia domyślnej lokalizacji plików „PROFILKA” – anuluje zmiany wprowadzone poleceniem „PROFILEK-LOKALIZACJA”

LICENCJA NA UŻYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE „PROFILKA”:
1. Pełna wersja programu wymaga rejestracji.
2. Bez rejestracji program działa przez okres testowy 30 dni z pełnymi możliwościami.
3. Dozwolone jest komercyjne używanie programu w okresie testowym.
4. Nie dozwolone jest komercyjne używanie programu po zakończeniu okresu testowego.
5. Po okresie testowym program traci część funkcji. Aby odblokować wygasłe funkcje, program należy zarejestrować.
6. Zakup licencji upoważnia do zainstalowania pełnej wersji PROFILKA na jednym komputerze, lub na kilku komputerach ale z jedną licencją CADa przenoszoną na kluczu USB.
7. Nie dozwolone jest rozpowszechnianie zarejestrowanej wersji programu.
8. Prawa autorskie do programu należą do: Marcina Harasimowicza.
9. Program dostarczany jest w stanie w jakim jest. Autor programu nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania programu.
10. Zainstalowanie i używanie PROFILKA oznacza akceptację warunków licencji na używanie i rozpowszechnianie.
11. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej licencji musisz zaprzestać używania PROFILKA, usunąć go i wszystkie towarzyszące mu pliki ze swoich nośników danych.

autor: Marcin Harasimowicz
tel. 694 285 294
www.instalacjesanitarne.com
www.profilek.pl